Darmowe porady prawne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że w Krynicy Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 3 (pokój nr 63) mieści się jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z której korzystać mogą również mieszkańcy Gminy Muszyna. Darmowe poradnictwo prawne świadczone przez radców prawnych i adwokatów dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 17:00.

Ponadto informujemy, iż na terenie Powiatu Nowosądeckiego z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo korzystać również w punktach znajdujących się w Nowym Sączu (miasto Nowy Sącz prowadzi pomoc w odrębnym zakresie), Piwnicznej – Zdroju, Grybowie, Starym Sączu i Tęgoborzy. Harmonogramy działania tych punktów oraz inne przydatne informacje znajdą Państwo na stronach internetowych:

Prawnik Kraków  lub Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu bądź Nieodpłatna pomoc prawna Powiat Nowosądecki.

Zakres udzielanej pomocy prawnej jest bardzo szeroki. Dotyczy prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych i administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, a także prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Darmowa porada nie będzie też obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Prosimy mieć na względzie, iż nie wszyscy pozostają osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Pomoc ta co do zasady przysługuje osobie spełniającej co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci),

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

Bardzo szeroką kategorią uprawnionych pozostają osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

            Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Muszyna do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z wyrazami szacunku

Radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00;
  2. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00;
  3. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju, ul. Zdrojowa 1, pokój nr 7; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-13:00;
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 193, pokój nr 2; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 13:00-17:00;
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00;
  6. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113; godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 16:00-20:00.
Tagi