Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Złockiem

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Złockiem stanowiącej działkę ew. nr 168/8 o powierzchni 0,0226 ha.

Przetarg został ograniczony do osób wobec, których Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna przysługuje roszenie o nabycie prawa własności gruntu w trybie art. 231 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest poniżej.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. nr 18 (II piętro) tel. 18 472 59 39.

Tagi