Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne - 2021

 

Nazwa projektu: „Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne”

Program: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Data zawarcia umowy o dopłatę: 31.12.2020 r.
Planowana kwota dopłaty ze środków Funduszu: 166 867,84 zł (89,9551%)
Planowana kwota dopłaty ze środków własnych MiGU Muszyna: 18 633,44 zł (10,0449%)

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie było przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu dwóch linii autobusowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o łącznej długości 84 km na których została wykonana łączna praca eksploatacyjna 67 056 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 1778 rocznie. Projekt skierowany był do wszystkich chętnych do skorzystania ze środka komunikacji zbiorowej bez ograniczeń, w tym do dzieci młodzieży szkolnej.

 

Zakres realizacji projektu obejmuje linie autobusowe:

  1. Wojkowa - Muszyna źródełko Wapienne - Wojkowa (Wojkowa - Powroźnik - Muszyna - Muszyna źródełko Wapienne - Muszyna - Powroźnik – Wojkowa).
    Rozkład jazdy
  2. Wojkowa - Dubne - Wojkowa (Wojkowa - Powroźnik- Muszyna - Muszyna źródełko Wapienne - Leluchów - Dubne - Leluchów - Muszyna źródełko Wapienne - Muszyna - Powroźnik - Wojkowa).
    Rozkład jazdy

 

Status: projekt zakończony