OSA

Nazwa projektu: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia strefy relaksu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na dz. ewid. 144, 148 w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna

Program: Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 10.10.2019 r.
Wartość projektu: 46 371,00 zł
Koszty kwalifikowane: 46 371,00 zł
Kwota dofinansowania: 23 185,00 zł (49,9989 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 23 186,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.06.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia strefy relaksu w miejscowości Wojkowa.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

Zakres rzeczowy:

a) siłownia plenerowa składającą się z sześciu urządzeń:

-Podciąg nóg i motyl,

-Surfer i Twister,

-Wioślarz i Jeździec,

- Narty,

- Rower,

-Orbitrek.

b) Strefa relaksu:

- Stół do ping ponga,

- Stół do szachów,

- Ławka bez oparcia,

- Ławka z oparciem,

- Tablica informacyjna OSA,

- Kosze na śmieci – 3 szt.

c) zagospodarowanie zieleni oraz nasadzenia.

 

Lokalizacja:

Wojkowa dz. ew. 144, 148 (przy budynku świetlicy).

 

Status: w trakcie realizacji