Wybory Prezydenckie 2020

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


KOMUNIKAT

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że komitety wyborcze oraz sami wyborcy mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym) do dnia 10 kwietnia 2020r., w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia mogą być składane do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, za pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP, e-mailem gmina@muszyna.pl, czy po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. telefonu 18 472 50 50. Zgłoszenie kandydatów na  członków obwodowych komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik, wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów przez komitety wyborcze oraz losowaniach


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


POSTANOWIENIE NR 20/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Uzdrowiskowa Muszyna
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE Nr 16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej