Wybory Prezydenckie 2020

POSTANOWIENIE NR 493/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Muszyna


POSTANOWIENIE NR 429/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Muszyna


Kalendarz – wybory Prezydenta RP – ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.


POSTANOWIENIE NR 403/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Muszyna


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


PREZENTACJE przygotowane na szkolenia obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP – 28.06.2020 r. wraz z protokołem szkoleniowym

Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Prawa autorskie - Krajowe Biuro Wyborcze

PREZYDENT 2020 - znak X

PREZYDENT 2020 - Protokół szkoleniowy


POSTANOWIENIE Nr 229/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Muszyna


POSTANOWIENIE Nr 228/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Muszyna


POSTANOWIENIE Nr 206/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Muszyna


Postanowienie Nr 132/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie Nr 130/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 12 czerwca 2020 r dot. powołania w gminie Muszyna obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r – o możliwości dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 czerwca 2020 r. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 56.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 9 CZERWCA 2020R. W SPRAWIE USTANOWIENIA KOORDYNATORA GMINNEGO DS. INFORMATYKI W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020R.


ZARZĄDZENIE NR 55.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 08 CZERWCA 2020R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA DO SPORZĄDZANIA AKTÓW PEŁNOMOCNICTWA, DO PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW I INFORMOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O SPOSOBACH GŁOSOWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I INFORMOWANIA WYBORCÓW O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I WARUNKACH PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020R.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 8 CZERWCA 2020R. W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020R.


ZARZĄDZENIE NR 54.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA Z DNIA 8 CZERWCA 2020R. W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020R.


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej