Dofinansowanie PGNiG na wymianę pieców węglowych na piece gazowe

PGNiG - Dofinansowanie nawet do 3.000 złotych

 

Szanowni Państwo,

PGNiG OD Sp. z o.o.  wprowadziło program dofinansowania do wymiany pieców węglowych na piece gazowe - "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" 

PGNiG zapowiedziało przeprowadzenie akcji pt. „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” w dwóch wariantach:

  • I wariant - dla odbiorców legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • II wariant - dla pozostałych odbiorców (osoby fizyczne).

Dla Kogo dofinansowania:

  • 1 000 dofinansowań - dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  • 10 000  - dla pozostałych klientów w wysokości 1 000

Aby skorzystać z akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”, należy:

1. Zlikwidować na zawsze palenisko lub kotłownię na paliwo stałe;

2. Zakupić i zainstalować nowy gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania;

3. Wykazać powyższe czynności stosownymi dokumentami (fakturami bądź rachunkami, jednoznacznie wskazującymi zakup i montaż gazowego kotła kondensacyjnego) wystawionymi od 5 kwietnia 2018 r.;

4. Podpisać z PGNiG Obrót Detaliczny umowę na gaz w taryfach W-3.6, W-3.9, W-3.12T, W-4, Z-3.6, Z-3.9, Z-3.12T, Z-4, S-3.6, S-3.9, S-3.12T, S-4;

5.Złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Akcji "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" dla wybranego wariantu;

6. Podpisać porozumienie uprawniające do wypłaty dofinansowania

 

Kwota dofinansowania zostanie wypłacona w terminie do 60 dni po pozytywnym wyniku weryfikacji złożonych dokumentów.

Szczegółowe informacje: http://pgnig.pl/dofinansowanie
Najczęściej zadawane pytania: http://pgnig.pl/dofinansowanie-faq