Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowany przez powiat od 2001 r. został opracowany i wdrożony ze względu na narastający problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych niebezpiecznych

więcej

Nowe lokalne połączenia autobusowe w Gminie Muszyna

Już od 03 stycznia 2022 r. pasażerowie będą mogli korzystać z nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Muszyna. Kontynuowane będą również przewozy na liniach, które funkcjonowały w 2021 r. na terenie gminy, na które pozyskano dofinansowanie ze środków...

więcej

Nabór na stanowisko Dyrekotra Biura Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny ogłasza nabór na stanowisko Dyrekotra Biura Stowarzyszenia.

Zobacz wymagania na stanowisku.

 

więcej

Informajca w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

więcej

Sesja 30 grudnia godz. 15.30

więcej

„Odkrywam Małopolskę”

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi Gminami  realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach

więcej

Biueltyn Informacyjny nr 63 grudzień 2021

Szanowni Państwo,

więcej

OGŁOSZENIE NR 19.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 14 grudnia 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3

więcej

OGŁOSZENIE NR 18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

więcej

OGŁOSZENIE NR 17.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 09 grudnia 2021 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3...

więcej

Małopolskie seminarium liderów aktywnych dla rozwoju

Aktywne linki do spotkania znajdują się w PDFie.

więcej

Informacja dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żegiestowie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej budynek DW „RYDZ” o powierzchni użytkowej 793,77 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 21,00 m2, wiatę o powierzchni użytkowej 34,55 m2 oraz...

więcej

Które polskie uzdrowisko okaże się najbardziej eko? Finaliści nagrody EKO HESTIA SPA

Już w grudniu dowiemy się, do którego z polskich uzdrowisk trafi kolejne 100 tysięcy złotych – główna nagroda w VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA, ufundowana przez sopocką Grupę ERGO Hestia. Do ścisłego finału VI edycji konkursu nominowano 4 uzdrowiska:...

więcej