Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej

Poniedziałek, 15 lipca 2019   Źródło dofinansowania:  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie

Zabawy z PRL

Piątek, 12 lipca 2019

Pijalnia sezonowa "Miliczanka"

Piątek, 12 lipca 2019 Pijalnia położona jest na Rowerowym Szlaku Wód Mineralnych w Gminie Muszyna przy drodze głównej prowadzącej przez miejscowość. Do pijalni została doprowadzona woda z otworu M-6 w Miliku. Odwiertu głębokiego na 150 m w 2003 r. dokonała Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”. Woda uznana j

Źródło "św. Anny"

Piątek, 12 lipca 2019 Źródełko wypływa przy kościele w Żegiestowie Wsi (dawniej cerkiew greckokatolicka). Legenda mówi, że wytrysnęło ono podczas ceremonii poświęcenia cerkwi w 1928 roku. Według ówczesnych mieszkańców Żegiestowa woda miała pomagać na schorzenia oczu. Właściwości wody nigdy nie były

Sala Zabaw Łobuzownia

Środa, 10 lipca 2019 Sala Zabaw Łobuzownia to miejsce które zachwyci każde dziecko jak i dorosłego. Dwu poziomowa konstrukcja, która zaciekawi każde nawet najbardziej wymagające dziecko. Wyposażona w liczne przeszkody, worki do boksowania, zakręconą zjeżdżalnię, basen z kolorowymi piłeczkami. Zjeżdżalni

Święto Muszyńskich Ogrodów

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 2019

Piątek, 14 czerwca 2019 I posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 176 w Muszynie Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że Krajowa Izba Rolnicza Uchwałą nr 2/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. zarządziła wybory do walnych zgromadzeń izb rol

Spotkanie z grami

Wtorek, 21 maja 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

Poniedziałek, 20 maja 2019 W dniu 31 grudnia 2019r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

Czwartek, 16 maja 2019   Nazwa projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem Dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowalnych): Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020

Parowozem z Krynicy do Muszyny

Środa, 8 maja 2019 SKŁAD POCIĄGU Lokomotywa parowa Ty2-911 z 1943 roku i skład historycznych wagonów z lat 30-60. XX wieku. Pełny program, rozkład jazdy i rezerwacja biletów dostępne są na stronie projektu: www.kolejegalicyjskie.pl

Poprad Muszyna - Glinik Gorlice

Poniedziałek, 6 maja 2019 Mecz o mistrzostwo IV Ligi grupa małopolska

Poprad Muszyna - Barciczanka

Poniedziałek, 6 maja 2019 Mecz o mistrzostwo IV Ligi grupa małopolska