Współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Strona internetowa Strefy turystycznej wykonana w ramach projektu
„Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza.”
Dowiedz się więcej o projekcie

Zabytek UNESCO

Lokalizacja: Powroźnik
Zwiedzanie: bezpłatne
Godziny otwarcia:
od maja do końca października 2018 r.

wtorek i środa od 9.00 do 17.00 (przewa obiadowa od 13.00 do 13.30)
czwartek, piątek i sobota od 9.00 do 18.00 (przewa obiadowa od 13.00 do 13.30)
w niedziele w godzinach od 12.00 do 17.00 (przewa obiadowa od 13.00 do 13.30)

od listopada 2018 r. do marca 2019 r.
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota od 10.00 do 11.00,  od 12.00 do 13.00 oraz  od 15.00 do 16.00
w niedzielę od 12.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 16.00

Kontakt: Paweł Kącki opiekun cerkwi - tel. +48 790 514 564

 

WIRTUALNY SPACER PO CERKWI

 

Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku - to najstarsza cerkiew w południowej Polsce, która w 2013 r. została  wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Powstała w 1600 r. Parafię greckokatolicką uposażył w roku 1637 biskup J. Zadzik. Na skutek zagrożenia powodziowego, została przeniesiona w roku 1814 na obecne miejsce i częściowo przebudowana. W tym okresie powstało nowe prezbiterium, stare natomiast zamieniono na zakrystię. W 1878 r. dobudowano główną wieżę o konstrukcji słupowej. Cerkiew została odnowiona w 1965 roku.
Jest to budynek drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Nad nawą kopuła namiotowa łamana trzykrotnie, w prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii sklepienie kolebkowe. Elewacja zewnętrzna i dach pokryty gontem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Wystrój cerkwi jest niezwykle bogaty. Zachowały się tutaj najbardziej cenne zabytki sztuki sakralnej w regionie byłego "klucza muszyńskiego".

Warto obejrzeć polichromię figuralną z 1637 roku, a także barokowy ołtarz główny z ikoną "Matki Bożej z Dzieciątkiem" z XVII wieku, oraz ikonostas będący tłem do ołtarza. Unikatową wartość mają również pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach, rokokowa ambona z 1700 roku, oraz dzwon z 1615 roku. Cerkiew od 1951 roku jest rzymskokatolickim kościołem. Parafię erygował w roku 1951 ks. biskup J. Stępa. W 1965 roku cerkiew poddana została renowacji.

Tagi

ZDJĘCIA: