SPOTKANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Państwo,

W dniu 28.06.2022 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna odbędzie się spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. o godz. 16.30. Planowane spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Rynek 31 pok. 8 (pierwsze piętro).
W trakcie spotkania omówione zostaną ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa stałe wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski.
Serdecznie zapraszamy

Tagi