„Odkrywam Małopolskę”

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi Gminami  realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

Pozostałe cele realizacji Projektu:

  • promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania turystyki aktywnej oraz różnych form rekreacji i sportu,
  • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

 

Na realizację projektu w 2021 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała od Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 4 550 zł.

W ramach projektu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Powroźniku wzięli udział w dwóch wycieczkach:

1. Wycieczka do Szymbarku (Kasztel, Skansen wsi Pogórzańskiej, Grybów – „Stara Baśń”) . Termin wycieczki: 07.10.2021 r. Liczba uczestników: 42 uczniów, 3 opiekunów.

Zwiedzanie renesansowego Kasztelu – perły polskiej architektury epoki Odrodzenia (m.in. ekspozycje z XIX i XX wieku, galeria strojów renesansowych, gabinet osobliwości „kunstkamera”, kuchnia dworska). Spacer po „Skansenie Wsi Pogórzańskiej” prezentującym ekspozycję „Sztab Operacji Gorlickiej 1915” oraz 15 obiektów wraz z wyposażeniem typowym dla XIX-wiecznej wsi (m.in. chałupy, stodoły, obory, wiatraki, olejarnie, ule). W ramach zwiedzania skansenu uczestnicy wycieczki wzięli udział w warsztatach tkactwa lnu. W Szymbarku dla uczestników wycieczki był zorganizowany grill. Następnie uczniowie pojechali do Grybowa w celu zwiedzania obiektu „Stara Baśń” będącego rekonstrukcją średniowiecznego grodu warownego z XIII wieku (m.in. kilkunastometrowa replika muru obronnego z mostem zwodzonym, dwie pełnowymiarowe wieże strażnicze, dziedziniec rycerski oraz serce kompleksu – "Stara Kuźnia"). W ramach zwiedzania w tzw. ”grodzie Bolka Gniewnego” uczestnicy wycieczki mogli spróbować sił w różnych dyscyplinach średniowiecznych, tj. strzelanie z łuku czy rzut oszczepem.

2. Wycieczka do Bochni – Kopalnia Soli. Termin wycieczki: 26.10 2021 r. Liczba uczestników: 43 uczniów, 3 opiekunów.

Zwiedzanie najstarszej w Polsce kopalni soli, której początki sięgają 1248 roku. Kopalnia bocheńska jest od 2010 roku polskim Pomnikiem Historii, natomiast w 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Zwiedzanie kopalni soli połączone było z udziałem dzieci w programie edukacyjnym pod nazwą „Dar Księżnej Kingi” w trakcie którego uczniowie mogli odkryć niezwykły dar, który mieszkańcy Bochni otrzymali od księżnej Kingi i który zmienił historię miasta i całego królestwa oraz dał początek wspaniałej historii wielu pokoleń górniczej pracy. Wiedzę zdobytą podczas spotkania ze świętą Kingą uczniowie mieli okazję sprawdzić rozwiązując różne quizy i zagadki.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.”

Tagi