Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żegiestowie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej budynek DW „RYDZ” o powierzchni użytkowej 793,77 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 21,00 m2, wiatę o powierzchni użytkowej 34,55 m2 oraz grunt obejmujący działki nr 687 i nr 688 o łącznej powierzchni 0,16 ha, położonej w Żegiestowie.

Lokalizacja nieruchomości zaznaczona została kolorem czerwonym na mapie poglądowej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. nr 18 (II piętro) tel. 18 472 59 39.


Ogłoszenie o przetargu DW RYDZ

Mapa poglądowa

Zdjęcie budynku

Tagi