Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna

Treść

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.

Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 24.03.2022 r.
Wartość projektu: 365 810,00 zł
Koszty kwalifikowane: 333 235,43 zł
Kwota dofinansowania: 195 115,00 zł (55,55167 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 170 695,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.09.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej 292941K ul. Ogrodowej w miejscowości Muszyna o długości 523 m.

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych.

2. Korytowanie: na całej szerokości jedni.

3. Wywóz urobku.

4, Wykonanie podbudowy: z klińca o gr. 35 cm.

5. Wykonanie odwodnienia: ścieki z kratą najazdową – 8 m, ścieki uliczne – 86 m, studnia chłonna – 1 szt.

6. Regulacja studzienek: łącznie 16 szt.

7. Wykonanie nawierzchni: nawierzchnia betonowa – 1207,60 m2, płyty drogowe – 891 m2.

8. Pobocza: utwardzenie 92,5 m2.

 

Lokalizacja:

Droga gminna w Muszynie

 

Status: projekt zakończony