„Mecenat Małopolski”

Szanowni Państwo!
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.
 

W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:
• „Twórczość profesjonalna”;
• „Tożsamość oraz kreatywność”;
• „Przestrzeń dla piękna”;
• „Zapis - literatura, wydawnictwa, media”;
• „Kultury równoległe”;
• „Kultura przez pokolenia”;
• „Znaki czasu – etos patriotyczny”.
 

Do konkursu mogą być składane oferty zmierzające do:
• promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, usprawniania i rozwoju profesjonalnej sztuki oraz prowadzenia działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo;
• aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, wydobywania tożsamości z różnorodności oraz otwartości mieszkańców Małopolski;
• prezentacji dzieł sztuki i niezależnych inicjatyw artystycznych, twórczych oraz obywatelskich w obszarze kultury i sztuki;
• nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury, dokumentujące zjawiska z zakresu życia artystycznego;
• utrzymywania walorów, przybliżania i popularyzacji kultury i tradycji mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
• ambitnych form animacyjnych na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreowania postaw tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe;
• upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP a także podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury a tym samym kreowania postaw obywatelskich.
 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2012 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2012 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł na wsparcie finansowe zadań w ramach konkursu.

Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 23.01.2012 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2012 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach:

http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/mecenat+2012.htm

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konsultacje dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.
 

Konsultacje odbędą się:
- w dniu 4 stycznia 2012 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w dniu 16 stycznia 2012 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 w Krakowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (nowy budynek parter) przy ul. Racławickiej 56;
- w dniu 10 stycznia 2012 r. w Tarnowie w siedzibie Agendy Zamiejscowej sala 125, przy al. Solidarności 5-9 w godzinach od 9:30 do 17:30;
- w dniu 11 stycznia 2012 r. w Nowym Sączu w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” przy ul. Długosza 3, sala im. S. Flisa (Sala Kominkowa), w godzinach od 10.00 do 18.00;
- w dniu 12 stycznia 2012 r. w Oświęcimiu w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (II piętro) przy ul. ul. Bema 4 w godzinach od 10:00 do 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie „Mecenat Małopolski”.
 

Tagi