Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 10 września 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  •     nieruchomości położonych w Leluchowie i Żegiestowie przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany,
  •     nieruchomości położonych w Muszynie i Leluchowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Tagi