Nabory wniosków na rozwój działalności gospodarczej i przestrzeni publicznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.08.2021 r. zostało ogłoszonych kolejnych 5 naborów wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (rozwój działalności gospodarczej), rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, oraz innym zakresie.

 

Nabory aktywne w terminie od: 06.09.2021 r. godz. 10:00 do 20.09.2021 r. godz. 13:00

 

9/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku

http://perlybeskidu.pl/.../ogloszenie-o-naborze-wnioskow...

 

10/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego (działania z zakresu pielęgnowania lub zachowania dziedzictwa przyrodniczego)

http://perlybeskidu.pl/.../ogloszenie-o-naborze-wnioskow...

 

11/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub zrewitalizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

http://perlybeskidu.pl/.../ogloszenie-o-naborze-wnioskow...

 

12/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane trasy, miejsca rekreacji, ścieżki, szlaki)

http://perlybeskidu.pl/.../ogloszenie-o-naborze-wnioskow...

 

13/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej

http://perlybeskidu.pl/.../ogloszenie-o-naborze-wnioskow...

 

Więcej informacji na stronie www.perlybeskidu.pl. Zapraszamy!

 

Tagi