Już wkrótce - Nieoprocentowana Pożyczka Turystyczna w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski - posiadamy 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudniamy blisko 100 wykwalifikowanych pracowników. Dotychczasowa działalność Fundacji to finansowe wsparcie o wartości ponad 1,7 mld złotych, dla ponad 13 tys. przedsiębiorców.

W ramach podpisanej z MFR umowy o pośrednictwo finansowe, PFP już wkrótce będzie oferować przedsiębiorcom z województwa małopolskiego wsparcie finansowe w postaci Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Pożyczka może zostać udzielona przedsiębiorcy:

a) który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.;

 

b) który posiada siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego, wpisany do CEIDG lub KRS;

                                                               

c) który działa na rynku dłużej niż 24 m-ce i na dzień 31.12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożony;

 

d) u którego w wyniku okoliczności będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75% tj. zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym w okresie XII.2020 – II.2021 do okresu XII.2019-II.2020, spadek obrotów wykazywany jest łącznie dla całego trzymiesięcznego okresu;


Pożyczki będą nieoprocentowane. Dopuszczalna maksymalna wartość pożyczki to:

- 500 tys. zł dla pożyczek na cele obrotowe,

- 1 mln zł dla pożyczek na cele inwestycyjne.

 

Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące z możliwością 12 miesięcznej karencji w spłacie pożyczki.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Krakowie

ul. Podole 60 (Krakowski Park Technologiczny)

30-394 Kraków

 

Magdalena Kochanowska                                         Anna Kwiatkowska                          

tel.: 532 546 545                                                         tel.: 532 541 489

m.kochanowska@pfp.com.pl                                     a.kwiatkowska@pfp.com.pl

Tagi