Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) informuje:

że w dniu 29 grudnia 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w najem,
  • nieruchomości położonych w Muszynie, Leluchowie i Żegiestów przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 123.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Tagi