Ankieta do Strategii Rozwiązywania Probelmów Społecznych

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy MiGU Muszyna !

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie aktualnie prowadzi prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w MiGU Muszyna na lata 2021-2026.

 

Strategia to ważny dokument, którego opracowanie i realizacja należy do obowiązkowego zadania gminy i jest podstawowym dokumentem strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, m.in. na poziomie gminy.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym!

Przekazane opinie, uwagi i sugestie (jako cenne źródło informacji) stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społecznych, zostaną uwzględnione i zestawione przy opracowywaniu celów, priorytetów oraz kierunków działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w MiGU Muszyna na lata 2021-2026.

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na każde z pytań, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby naszej Gminy.

 

Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej. Jest anonimowa i krótka.

Można ją uzupełnić klikając w poniższy link:

https://forms.gle/5sMndwrH8fYr5zbj8

 

Ankieta dostępna jest również w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Piłsudskiego 119.

 

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 r.

 

 

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety, a tym samym za zaangażowanie i pomoc przy pracach nad Strategią.

Tagi