Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Ze względu na duży rozmiar plików proponujemy ich pobranie na dysk komputera. W tym celu wystarczy wcisnąć prawy przycisk myszki na linku kierującym do pliku i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...".

 

Pliki do pobrania:

Zmiana studium

LINK: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (5 MB)

Załączniki graficzne do zmiany studium

LINK: zal_graf_KIERUNKI_WYLOZENIE_sierpien_2020 (18 MB)

LINK: zal_graf_UWARUNKOWANIA_WYLOZENIE_sierpien_2020 (17 MB)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

LINK: Prognoza oddziaływania na środowisko (2 MB)

Załącznik graficzny do prognozy

LINK: zal_graf_PONS_WYLOZENIE_sierpien_2020 (17 MB)

Tagi