Jesteś na kwarantannie lub izolacji? Sprawdź jak postępować z odpadami.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje o konieczności przestrzegania wytycznych i procedur przy gromadzeniu odpadów przez osoby przebywające w izolacji, zakażone koronawirusem SARS-Co-V-2 lub chore na Covid-19:
1 – powiadomić telefonicznie Przedsiębiorstwo o możliwości kontaktu Pracowników z osobą zakażoną. Proszę podać dane kontaktowe, adres, termin izolacji.
Tel.: Kierownik ZUK - 502 299 270, biuro – 18 471 41 97.
2 – odpady należy gromadzić w workach przeznaczony na ten cel – worki zostaną dostarczone przez Przedsiębiorstwo lub worki brązowe oznaczone literą „C”. Worek nie zapełniać do maksymalnej objętości, nie zgniatać, zamknąć szczelnie, w miarę możliwości spryskać płynem wirusobójczym. W widocznym miejscu oznaczyć datę i godzinę zamknięcia worka.
3 – Nieuszkodzony worek wystawić z pomieszczenia, w którym przebywa osoba zakażona przenosząc go w rękawiczkach, w miejsce odbioru.
4 – Po 72 godzinach/ 3 dniach od zgromadzenia odpadów powiadomić telefonicznie Przedsiębiorstwo o możliwości odbioru odpadów.

Uwaga:
Wszystkie czynności związane z gromadzeniem odpadów wykonywać w rękawiczkach jednorazowych, każdorazowo myć i dezynfekować ręce.
Odpady typy sprzęt elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory przekazać do odbioru po ukończeniu izolacji.

Tagi