KONKURS: Najpiękniejsza posesja 2020 roku w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna

Założeniem konkursu jest zachęta do dbania o estetykę otoczenia w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna. Konkurs służyć ma zainspirowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej do zwiększenia dbałości o obiekty (sanatoryjne, wczasowe, zakłady pracy, placówki gastronomiczne, handlowe i usługowe) posesje, ogródki, balkony, estetyczny i kolorowy wizerunek miasta i gminy. Organizacja konkursu wpłynie na pobudzenie mieszkańców i przedsiębiorców do stałej troski o wygląd przestrzeni publicznej, przyczyni się do podniesienia stanu czystości i porządku oraz stanu sanitarnego w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna. 

 

W konkursie mogą uczestniczyć właściciele i użytkownicy posesji, balkonów oraz obiektów położonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Zgłoszenie do konkursu dokonuje się poprzez przesłanie na adres e-mailowy konkurs@muszyna.pl w terminie do dnia 31.07.2020 r.:

  • Wypełnionej deklaracji zgłoszenia udziału w konkursie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • 5 szt. zdjęć posesji, balkonu lub obiektu zgłaszanego do konkursu.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w trzech kategoriach:

  • I kategoria: posesje osób fizycznych,
  • II kategoria: balkony,
  • III kategoria: obiekty sanatoryjne, wczasowe, zakładów pracy, placówek gastronomicznych, handlowych i usługowych.

Łączna pula nagród pieniężnych to 6 000,00 zł.

 

TERMINARZ KONKURSU

  1. Zdjęcia i zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.07.2020 r.
  2. Ocena posesji i obiektów przez Komisję konkursową nastąpi do 21.08.2020 r.
  3. Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu nastąpi w terminie 30.09.2020 r.

 

 

Tagi