Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje:


że w dniu 08 lipca 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Muszynie i Złockiem przeznaczonych do sprzedaży,
  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w najem,
  • oraz nieruchomości położonych w Muszynie, Leluchowie, Dubnem i Wojkowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Tagi