Intensyfikacją szkolenia wojskowego

Szkolenie jest kierowane szczególnie do osób, które straciły pracę w związku z sytuacją epidemiologiczną. Gotowość do szkolenia mogą zgłaszać osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej (dotychczas nieprzeszkoleni), a także żołnierze rezerwy.

Szczegóły w Wojskowej Komendzie Uzupełnień:

ul. Czarnieckiego 13.

tel. 261 138 700.

Tagi