Apel nr 1/2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2020 roku

Apel nr 1/2020

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie poparcia wniosku Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 roku dotyczącego ustanowienia „GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” dla gmin z obszarami wiejskimi

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 poz. 6744), Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  występuje z następującym apelem:

§ 1.

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wyraża swoje poparcie dla wniosku Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 roku dotyczącego ustanowienia „GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” dla gmin z obszarami wiejskimi i apeluje do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów o wsparcie polegające na uruchomieniu pomocowych programów finansowych dla gmin z obszarami wiejskimi.

§ 2.

Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do przesłania Apelu Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów celem podjęcia działań.

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

(-) Jerzy Majka

Tagi