KOMUNIKAT

Z dniem 25 maja 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zostaje otwarty dla interesantów załatwiających sprawy bezpośrednio na stanowiskach z zachowaniem procedury ostrożnościowej.

 

Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

 

Interesant przebywający w budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i obsługujący go pracownik Urzędu są zobowiazani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa, a takaże do zachowania 2 metreowego odstępu, w tym w kolejce, w rozmowie z pracownikami Urzędu.

 

W celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby interesanci umawiali swoją wizytę w Urzędzie telefonicznie z pracownikiem właściwym merytorycznie do załatwienia danej sprawy. Poniżej znajduje się wykaz pracowników Urzędu.

 

Zaleca się dokonywanie płatności i należności publicznoprawnych poprzez system bankowości elektronicznej.

 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do budynku Urzędu  petenta z objawami zakażenia wirusem Covid-19, pomimo wcześniejszego ustalenia wizyty.

 

Wprowadza się obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz NFZ, w przypadku  podejrzenia zakażenia.

 

Zaleca się, aby sprawy urzędowe załatwiać z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie lub faksem, pocztą elektroniczną, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego. Poniżej dane kontaktowe.

 

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 09
fax: +48 18 477 79 21
e-mail: gmina@muszyna.pl
nr konta: 86 8809 0005 2001 0001 3749 0001

 

Adres skrytki e-PUAP
/urzadmuszyna/SkrytkaESP

 

 

Wykaz pracowników  Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

 

Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

mgr Paweł Gawlak
pgawlak@muszyna.pl

pok. nr 20
tel. 18 472 59 35

inspektor

inż. Marzena Wantuch-Motyka
mmotyka@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 50 54

podinspektor

Józef Ranosz
os@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 59 36

podinspektor

mgr inż. Przemysław Januszewski
pjanuszewski@muszyna.pl

pok. nr 21

tel. 18 472 50 53

specjalista ds. zieleni

inż. Paweł Rogóż
progoz@muszyna.pl

pok. nr 21

tel. 18 472 50 37

podinspektor

mgr inż. Dariusz Szewczyk
dszewczyk@muszyna.pl

pok. nr 22

tel. 18 472 59 36

podinspektor

Marek Koza
mkoza@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 50 46

referent

mgr inż. Ewa Wardęga
ewardega@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 59 33

asystent ds. zarządzania projektem mgr Ireneusz Leszyński
ileszynski@muszyna.pl

pok. nr 23

tel. 18 477 79 22

 

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

Katarzyna Rymarczyk-Wajda
sekretarz@muszyna.pl

pok. nr 4
tel.18 472 50 50

podinspektor

Beata Popławska
rada@muszyna.pl

pok. nr 9
tel. 18 471 40 30

starszy inspektor ds. BHP

Tadeusz Janczyk

pok. nr 23
tel. 18 477 79 22

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Zadania realizowane przez Referat 

kierownik referatu

mgr Iwona Wachna
iwachna@muszyna.pl

pok. nr 11
tel. 18 472 59 15

inspektor

mgr Anna Wiśniowska
awisniowska@muszyna.pl

pok. nr 12
tel. 18 472 59 23

referent

mgr Joanna Tokarz
edg@muszyna.pl

pok. nr 10
tel. 18 472 59 26

referent

mgr Arkadiusz Cycoń
acycon@muszyna.pl

pok. nr 12
tel. 18 472 59 22

pomoc administracyjna

Iwona Demkowicz-Sułkowska
idemkowicz@muszyna.pl

pok. nr 13
tel. 18 472 59 42

młodszy referent

Natalia Kędzierska
przetargi@muszyna.pl

pok. nr 13
tel. 18 472 59 42

podinspektor

Elżbieta Kurzeja
el@muszyna.pl

pok. nr 10
tel. 18 472 59 24, 25

podinspektor

Ewa Piaszczyk
usc@muszyna.pl

pok. nr 7
tel. 18 472 59 19

pomoc administracyjna

mgr Ewelina Turska
gmina@muszyna.pl

pok. nr 1
tel. 18 471 40 09

robotnik gospodarczy

Artur Królikowski

pok. nr 12
tel. 18 472 59 23

informatyk

Łukasz Bajorek
informatyk@muszyna.pl

pok. nr 14
tel. 18 472 59 31

 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

mgr Marek Handzlik
mhandzlik@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 18

podinspektor

Bożena Inglot
binglot@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

młodszy referent

mgr Dawid Kurzeja
dkurzeja@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa

Realizowane zadania przez Referat

kierownik referatu

inż. Elżbieta Jędrzejek-Półtorak
ejedrzejek@muszyna.pl

pok. nr 16

tel. 18 472 59 43

podinspektor

Anna Tokarczyk
atokarczyk@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 40

podinspektor

mgr Natalia Banach
nbanach@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 39

inspektor

mgr inż. Agata Syjud
asyjud@muszyna.pl

pok. nr 17

tel. 18 472 59 34

pomoc administracyjna

mgr Jolanta Aleksander
jaleksander@muszyna.pl

pok. nr 17

tel. 18 472 59 41

podinspektor

mgr inż. Marcin Sułkowski
lesnik@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 37

 

 

Referat Finansowo-Budżetowy
Zadania realizowane przez Referat

skarbnik

mgr Barbara Bajdas
skarbnik2@muszyna.pl

pok. nr 24
tel. 18 472 59 29

inspektor

Maria Bochenek finanse@muszyna.pl  

pok. nr 25
tel. 18 472 59 27

inspektor

mgr Katarzyna Sobczak
ksobczak@muszyna.pl

pok. nr 24
tel. 18 472 50 56

referent

mgr Daria Józefczyk
djozefczyk@muszyna.pl  

pok. nr 25
tel. 18 472 50 55

specjalista ds. płac

Dorota Maślikiewicz
place@muszyna.pl 

pok. nr 24
tel. 18 472 59 28

kasjer

Lucyna Adamik
ladamik@muszyna.pl  

pok. nr 6
tel. 18 472 59 16

Tagi