Projekt zdalna szkoła

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe – informuje na swojej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna pozyskała środki na zakup laptopów dla gminnych szkół w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom realizacji zdalnego nauczania. Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. MiGU Muszyna mogła ubiegać się o 70 tys. zł. i na taką kwotę został złożony wniosek.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z Dyrektorami szkół oszacował zapotrzebowanie w poszczególnych placówkach na sprzęt do pracy zdalnej dla uczniów
i nauczycieli oraz  podjął odpowiednie działania mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez Dyrektorów szkół. Sprzęt posłuży uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera lub laptopa, a czasami z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.    

Po zakończeniu epidemii sprzęt pozostanie wykorzystany na cele szkolne.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Tagi