Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) informuje:
że w dniu 24 marca 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz:

  • nieruchomości położonej w Szczawniku, przeznaczonej do zbycia,
  • nieruchomości położonych w Muszynie, Andrzejówce, Jastrzębiku, Leluchowie, Miliku, Powroźniku, Szczawniku, Wojkowej, Złockiem i Żegiestowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie.

Tagi