Informacja Burmistrza Muszyny w sprawie wprowadzenia środków ostrożności, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Państwo! Mieszkańcy  MiGU Muszyna!  

Już nie kolejne dni, ale godziny przynoszą nam coraz to nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych.

Od 12.03.2020 r. - do 25.03.2020 r.  decyzją Prezesa Rady Ministrów RP – zawieszona została działalność wszystkich szkół, przedszkoli i wyższych uczelni. Odwoływane są nie tylko duże imprezy kulturalne, sportowe, polityczne, biznesowe, ale i mniejsze imprezy czy spotkania. Wstrzymywana jest działalność kin, teatrów i bibliotek.

Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą do wszystkich, aby podejść z głębokim zrozumieniem do powstałej sytuacji,  nie bagatelizować tych wiadomości i stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.       

W zaistniałej sytuacji,  musimy wszyscy postępować odpowiedzialnie i racjonalnie.

Aby nie narażać naszych mieszkańców i gości na ewentualne nieprzewidziane efekty  rozprzestrzeniania się koronawirusa podjąłem decyzję, że od 11.03.2020 roku odwołuje się zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe, jak również planowane spotkania i zebrania sprawozdawcze z mieszkańcami naszej gminy, gdyż zdrowie i bezpieczeństwo jest teraz najważniejsze. W obecnej sytuacji, swoim działaniem nie powinniśmy stwarzać warunków do rozprzestrzeniania się wirusa,  tak groźnego dla naszego zdrowia.

Wykonując postanowienia Prezesa RM od 12 marca br. na okres 2 tygodni zawieszona zostaje działalność wszystkich szkół, przedszkoli, bibliotek i ośrodka kultury, także w naszej gminie. Nie będą się też odbywały gminne imprezy w obiektach zamkniętych.

Bardzo proszę też o to, aby bezwzględnie stosować się do apelu lekarzy SPZPOZ i NZOZ Esculap w Muszynie i kontaktować się z tymi jednostkami przede wszystkim w formie telefonicznej na numery telefonów: SPZPOZ w Muszynie –   tel. 18 471 40 37,    tel. 18 307 08 22; NZOZ Esculap – tel. 18 477 78 19,   tel. 732 870 218.

Szanowni Państwo z całą stanowczością apeluję też o to, by nie ulegać negatywnym emocjom, a przede wszystkim nie popadać w niepotrzebną panikę. Jeżeli wszyscy bezwzględnie zastosujemy się do zaleceń, to z pewnością złagodzimy skutki tych niedogodności, które nas dotknęły.    

Pamiętajmy, że najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia i naszych najbliższych. Najlepszą profilaktyką jest dbanie o higienę osobistą.   Dobrze i często myjmy ręce i stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych.

Kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Tagi