Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Muszynie przy ul. Kościelnej

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 871/2 o powierzchni 0,0298 ha i nr 872/1 o powierzchni 0,0123 ha, położonej w Muszynie przy ul. Kościelnej.

Lokalizacja nieruchomości zaznaczona została kolorem zielonym na mapie poglądowej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. nr 18 (II piętro) tel. 18 472 59 39.


Ogłoszenie o przetargu

Mapka z lokalizacją

Tagi