Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Muszyna,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie organizuje ponowną bezpłatną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach akcji, każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może bezpłatnie umieścić w odpowiednio podstawionych kontenerach niżej wymienione odpady:

- zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego.

 

Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 16.09.2019 r. do 29.10.2019 r. w godzinach od  8.00  do 17.00, w  wyznaczonych specjalnie miejscach – zgodnie harmonogramem.

 

Uwaga: Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady: akumulatory, okna,  świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

 

Szczegółowe informacje udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK Sp. z o.o. w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41 97.

Tagi