Konsultacje społeczne Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Gminy, organizacje pozarządowe i zainteresowanych mieszkańców gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian zgodnie z Harmonogramem spotkań konsultacyjnych w gminach LGD

Pełna treść informacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie Stowarzyszenia: http://www.perlybeskidu.pl/pl/konsultacje-w-sprawie-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2016-2023.html 

Tagi