INFORMACJA O DOTACJACH NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Informujemy, iż złożony wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i na biomasę” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji środków umieszczony został na liście rezerwowej.

Z uwagi na dobiegające końca ogłaszanie nowych konkursów ze środków RPO WM 2014 – 2020, prawdopodobieństwo przesunięcia środków z innych obszarów wparcia na listę rezerwową jest bardzo niewielkie. Niemniej jednak Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna dołoży wszelkich starań, aby pozyskać  dofinansowanie na wymianę kotłów z innych konkursów, jeśli takowe będą ogłaszane.

Ponadto informujemy, iż można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę kotłów w ramach programu Czyste Powietrze, który organizuje WFOŚiGW.

Więcej informacji pod tym LINKIEM.

Tagi