Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje: że w dniu 16 maja 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni wykaz:

  • nieruchomości położonych w Muszynie, Andrzejówce i Powroźniku przeznaczonych do sprzedaży,
  • nieruchomości położonych w Żegiestowie, Muszynie, Złockiem, Szczawniku, Leluchowie i Powroźniku przeznaczonychdo oddania w dzierżawę,
  • oraz nieruchomości położonych Muszynie, Żegiestowie, Andrzejówce, Mliku, Złockiem, Szczawniku, Jastrzębiku, Wojkowej, Powroźniku, Leluchowie i Dubnem przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Tagi