Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje punkt gastronomiczny o powierzchni 9,8 m2 w Pawilonie Muzycznym, zlokalizowanym na działkach ew. nr 161/1, 167/1 i 172/3 obr. Muszyna, powstałym w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna”. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem na okres 6 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz projektem umowy dostępne są w załącznikach.

Tagi