Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 06 lutego 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie i Leluchowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Tagi