Komunikat o monitorowaniu pokrywy śnieżnej lub lodowej

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz w związku z intensywnymi opadami śniegu Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zaleca właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych podjęcie działań polegających na monitorowaniu pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementów budynku, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych.

                W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania, aby je usunąć. Prace te, należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych.

Przypominamy także o obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli m. in. instalacji kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych i gazowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.

Tagi