Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje:

że w dniu 27 listopada 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni wykaz:

- nieruchomości położonych w Jastrzębiku przeznaczonych do sprzedaży,
- nieruchomości położonych w Muszynie, Leluchowie, Miliku, Wojkowej i Żegiestowie przeznaczonychdo oddania w dzierżawę,
- oraz nieruchomości położonych w Muszynie przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Tagi