Druh Adam Tlałka "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej""

Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje honorowe odznaki „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” od 2003 r. Do tej pory doceniono w ten sposób ponad 200 osób. Jest nam miło poinformować, że w tym roku do tego zacnego grona znalazł się druh Adam Tlałka – Komendant Gminny ZOSP RP w Muszynie.

Druh Adam Tlałka - od 1968 r. jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie. Wiele lat pełnił funkcję naczelnika jednostki, a obecnie jest jej prezesem. Od kilku lat zajmuje także stanowisko Komendanta Gminnego OSP. Pracując przez 17 lat jako zawodowy strażak zdobył bogatą wiedzę i ogromny dorobek zawodowy. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszym pokoleniem, przekazując umiejętności strażakom ochotnikom OSP w Muszynie, Złockiem, Żegiestowie, Szczawniku i Miliku. W 2010 oraz 2014 roku kierował działaniami operacyjnymi podczas klęsk żywiołowych, które nawiedziły rejon Muszyny.

Adam Tłaka udziela się również społecznie i charytatywnie. Pełniąc funkcję komendanta gminnego organizuje obchody Dnia Strażaka, aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na modernizację OSP w Miliku, w Szczawniku oraz Muszynie. Przyczynił się także do podniesienia standardów przygotowania do gotowości bojowej OSP Muszyna, starając się o pozyskanie środków na nowoczesny sprzęt pożarniczy.

Za swoje osiągnięcia i zasługi Adam Tlałka był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Wśród licznych odznaczeń są m.in. Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi, przyznawany przez Prezydenta RP, a także: Złoty Medal „Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 

Pozostali wyróżnieni:

Barbara Cetnarowska

Danuta Hejmej

Prof. dr hab. Franciszek Krok

Ksiądz kanonik Stefan Tokarz

Marian Kiełbasa

Andrzej Sędzik

Teresa i Józef Pachowie

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz

Sylwetki pozostałych wyróżnionych osób można przeczytać tutaj.

Fot. Paweł Szeliga (arch. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu)

Tagi

ZDJĘCIA: