Spotkania konsultacyjno-doradcze

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej,  na rozwój działalności gospodarczej,  na przedsięwzięcia, które przewidują  rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  oraz  na przedsięwzięcia w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i promocji obszaru  -  na spotkania konsultacyjne  w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD.


Spotkania konsultacyjne dotyczyć będą  przekazania potencjalnym Wnioskodawcom oraz Beneficjentom  projektów  informacji o wsparciu, przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów i prowadzone będą przez pracowników Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

Spotkania konsultacyjne organizowane są w ramach Harmonogramu realizacji Planu komunikacji na 2018 rok -  działanie komunikacyjne "Spotkania konsultacyjno-doradcze”.

Tagi