Konkursy i granty - rusza nabór

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  serdecznie zaprasza na Spotkanie dla JST oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”.

W związku z  procesem realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” na lata 2014-2020,  serdecznie zapraszamy Gminy oraz działające na z terenie  LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich,  Ochotnicze Straże Pożarne oraz Parafie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r.  o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa  33-343 Rytro 380  (II piętro).

Spotkanie zorganizowane jest w związku z planowanymi w miesiącu kwietniu i maju 2018 r. naborami na ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na konkursy i projekty grantowe i  będzie miło na celu przybliżenie  zasad i możliwości dofinansowania  dla poszczególnych podmiotów.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi