Uwaga! Zmiana nazwy ulicy - zabierz głos w tej sprawie!

Szanowni Mieszkańcy!

 

     W związku z wejściem w życie w dniu 02 września 2016 roku ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.)

Wojewoda Małopolski dnia 13 grudnia 2017 roku wydał Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania nazwy ulicy Romana Dmowskiego w miejscowości Muszyna w gminie Muszyna w miejsce dotychczasowej ulicy 21 Stycznia.

     Wobec zaistniałej sytuacji do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wpłynęły propozycje zmiany nazwy dotychczasowej ulicy 21 Stycznia w Muszynie (obecnie Romana Dmowskiego) na:

  1. Nazwę 21 Stycznia (Dzień Babci) lub Jana Kochanowskiego - propozycja Pana Jerzego Majki - Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
  2. Nazwę Ks. Eugeniusza Piecha - propozycja Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Parafialny Oddział w Muszynie.
  3. Nazwę ulicy Dojazdowej - propozycja Pana Lesława Drozda – Radnego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

     Działając zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.518.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Ankieta jest anonimowa.

Wypełnione ankiety będzie można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@muszyna.pl wpisując w tytule konsultacje społeczne, papierowe - drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu MiGU Muszyna, Rynek 31.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 08.03.2018 r. a zakończą 15.03.2018 r.

Wobec powyższego zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

         dr Jan Golba

Tagi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Ankieta (rozmiar pliku: 43.5 KB)