Spotkanie pn. "Co SMOG robi ze zdrowiem"

W Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie odbyła się kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Co SMOG robi ze zdrowiem?", w ramach trwającego na terenie gminy programu pn. " Od przedszkola do seniora Muszyna wypowiada walkę przeciwko SMOGOWI". W pierwszej części spotkania mgr inż Ewa Gondek kierownik stacji monitorowania środowiska WIOS Delegatura Nowy Sącz wprowadziła zebranych w temat zanieczyszczenia powietrza w kontekście jakości życia. W drugiej części spotkania lek. med . Katarzyna Szarek- Moskała udzieliła odpowiedzi na kluczowe pytanie "Jak SMOG wpływa na zdowie? " . W ostatniej cześci spotkania pracownik wydziału ochrony środowiska Urzędu MiGU Muszyna Józef Ranosz przekazał zebranym informację na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z gminy na wymianę nieekologicznych pieców. W spotkaniu udział wzięło ok. 60 seniorów działających w Akademii Seniora przy Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi

ZDJĘCIA: