Adam Ziemianin otrzymał Nagrodę im. księdza profesora Bolesława Kumora

Z radością informujemy, że Adam Ziemianin, znany poeta i prozaik, muszynianin z urodzenia i z serca, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, otrzymał Nagrodę im. księdza profesora Bolesława Kumora w kategorii "Sądecki Autor". Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego, organizowanego od sześciu lat przez Fundację Sądecką i SKT „Sądeczanin", nastąpiło podczas gali w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół" w Nowym Sączu. Nagrodę Adamowi wręczyły panie wicepremier Beata Szydło oraz przewodnicząca Kapituły Nagrody Mariola Berdychowska, a wspaniałą laudację wygłosił Witold Kaliński. Kandydaturę Adama zgłosiły Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Fot. www.sadeczanin.info

Tagi