Warsztaty ekologiczno-edukacyjne w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Żegiestowie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie uczestniczyły w warsztatach ekologicznych podczas których wysłały „S.O.S. w imieniu Ziemi” do wszystkich mieszkańców naszej gminy, z informacją o rozpoczęciu działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Na bociana Wojtka czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Od dzieci przedszkolnych Wojtek otrzymał dyplom honorowego przedszkolaka za okazaną pomoc i walkę ze smogiem, a od dzieci szkolnych pracę plastyczną obrazującą postać bociana walczącego o czyste powietrze.

Tagi

ZDJĘCIA: