Uniwersytet Wolnego Czasu

 

 

 

 

 

Uniwersytet Wolnego Czasu

Mijający 2017 rok był dla starszych mieszkańców, seniorów 60+  z Żegiestowa i dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie, wyjątkowy. Fundacja Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie w współpracy ze Szkołą i Biblioteką Publiczną  od marca do listopada 2017 roku, zrealizowała zadanie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  pn  Uniwersytet Wolnego Czasu.  W projekcie wzięły udział  pary dziadek (lub babcia) i wnuczek (lub wnuczka) albo pary senior – junior, składające się z par sąsiedzkich, które wyraziły chęć wspólnego działania. Czas  przewidziany do zrealizowania projektu spędziliśmy niezwykle twórczo, pracowicie i bardzo przyjemnie. Różnorodne formy aktywności  kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, warsztaty kulinarne, teatralne i komputerowe, pozwoliły na wspaniałą integrację miedzy i wewnątrzpokoleniową,  rozwijanie zainteresowań i pasji.  Na podstawie tych spotkań powstał mały zbiorek przepisów pt. „Przepisy kulinarne z terenu Sądecczyzny” oraz   śpiewnik starych, niezapomnianych piosenek.  Został on  później wykorzystany w czasie listopadowego Dnia Seniora, podczas którego uczciliśmy naszych drogich seniorów przedstawieniem  teatralnym w wykonaniu dzieci i wspólnym śpiewaniem wraz z zaproszonym na tę uroczystość  zespołem regionalnym „Żegiestowska Bukowina”.  Uniwersytet Wolnego Czasu zadbał również o zdrowie i kondycją fizyczną swoich  studentów. Odwiedziliśmy w tym celu  kąpielisko termalne w Vrbovie na Słowacji skorzystaliśmy z  bazy zabiegowej w Domu Sanatoryjnym „Wiktor – Cechini” na Łopacie Polskiej w Żegiestowie. Niezwykle interesującą stroną naszych spotkań były wyjazdy: do teatru do Tarnowa, do Filharmonii do Krakowa a także na zamek do  Starej Lubowni.

 Uniwersytet Wolnego Czasu  działał pod szyldem twórczej i aktywnej integracji międzypokoleniowej, pozwolił zacieśnić więzi rodzinne i sąsiedzkie, dał nam przyjemne, serdeczne, pełne radościi i uśmiechu chwile.

 

 

Tekst – Bożena Szczepaniak

Zdjęcia –Paweł Dulak, Dominika Izworska

 

Tagi