UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

 

Dnia 26.11.2017 r. na tablicach informacyjnych i słupach ogłoszeniowych w Muszynie została umieszczona anonimowa informacja (nie wiadomo od kogo pochodzi), że „dnia 27.11.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie władz miasta i radnych z mieszkańcami Muszyny w sprawie II etapu obwodnicy”.

W tej sytuacji niniejszym informuję, że dnia 27.11.2017 r. nie jest planowane żadne spotkanie w sprawie budowy obwodnicy. Takie spotkania wielokrotnie odbywały się na etapie planowania trasy przebiegu drogi i rozwiązań funkcjonalnych. W chwili obecnej zakończony został etap konsultacji, której finałem było wydanie tzw. decyzji środowiskowej, od której odwołała się część osób będących stronami postępowania. W sprawie tych odwołań, decyzję podejmie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu.

Zaproszenie na spotkanie umieszczone na słupach ogłoszeniowych nie pochodzi ani od Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ani też radnych gminy. Jest po prostu wprowadzeniem ludzi w błąd i działaniem pozbawionym wszelkich cywilizowanych zasad, bo anonimowym i mającym celowo wywołać dezinformację, w sprawie tak ważnej dla całej gminy i jej mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy Muszyny będą zainteresowani spotkaniem i zwrócą się o jego zorganizowanie, to takie spotkanie zorganizujemy. Nie widzę w tym żadnych przeszkód.

 

Jan Golba

 Burmistrz

 

Tagi