Wakacje z COOLturą

Fundacja Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Żegiestowie  i Biblioteką Publiczną MIGU w Muszynie  - Fila w  Żegiestowie, zrealizowały wakacyjny projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatyw  Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.  Projekt zatytułowany „Wakacje z COOLturą” zakładał zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w wakacje w sposób twórczy i aktywny.

Miejscem realizacji projektu były: Biblioteka Publiczna w Żegiestowie i Szkoła Podstawowa w Żegiestowie. W związku z realizacją projektu  odbył się cykl spotkań i warsztatów  literacko – plastycznych, mających na celu zapoznanie dzieci z legendą, baśnią, tradycją, kulturą, zwyczajami,  elementami gwary Sądecczyzny (w szczególności Doliny Popradu i regionu, w którym mieszkają). W czasie naszych spotkań  korzystaliśmy z takich utworów jak: „Szkoła nad obłokami” (frag.), „Rogaś z Doliny Roztoki”(frag.)  M. Kownackiej,  „O zamkowej studni”, „O tajemnicach zamkowych podziemi”, „O dukatach Amadeja i Czarnym Wirze”, ”O źródełku św. Kingi”, „O góralce Hanusi i panience Danusi” B. Paluchowej i innych, które opisują rejon Sądecczyzny. Wymienione utwory czytali, zaproszeni do biblioteki, goście, mieszkańcy Żegiestowa. W trakcie trwania warsztatów dzieci rysowały, malowały bohaterów legend i książek, krajobrazy przedstawiające Dolinę Poradu, kulturę i tradycję Sądecczyzny. Wybrane prace plastyczne stały się ilustracjami do „Słowniczka regionalizmów z terenów Żegiestowa i innych miejscowości leżących w Dolinie Popradu”,  który powstał na bazie wysłuchanych tekstów literackich, rozmów z dziadkami i rodzicami. Słowniczek zawiera nie tylko elementy gwary i powiedzeń charakterystycznych dla naszego miejsca zamieszkania, ale również nazewnictwo i opis poszczególnych regionów (np. gór, szczytów, ciekawych miejsc)  należących do Żegiestowa i okolic. Opis regionów wziął się z potrzeby podzielenia się wiedzą ze znajomości topografii i historii naszego regionu oraz wrażeniami z wycieczek górskich (Pusta Wielka, Zubrzy Wierch, Trzy Kopce, Hala Milicka, Magierówka, Lyskowiec, Wierchy), które zrealizowaliśmy w ramach tegorocznego projektu wakacyjnego. W czasie trwania „Wakacji z COOLturą” odbyło się spotkanie autorskie  z Panią Barbarą Paluchową, czytanie wierszy, taniec i śpiew wywodzący się  z folkloru Sądecczyzny – doskonale wpisały się w klimat tematyczny naszych wakacyjnych spotkań. Oprócz ilustrowanego „Słowniczka Regionalizmów” w czasie trwania projektu powstał  audiobook. Do nagrania audiobooka posłużyła nam książeczka Pani Barbary Paluchowej pt. „O góralce Hanusi i panience Danusi”. W nagraniu uczestniczyły, nie tylko dzieci biorące udział w realizacji projektu, ale także zaproszeni goście oraz Zespół Regionalny „Żegiestowska Bukowina”, który zapewnił oprawę muzyczną audiobooka. W ramach projektu dzieci miały okazję obejrzeć: sztukę teatralną pt. ”Koszyk z czystego srebra” w wykonaniu teatrzyku „Bajka” z Przysietnicy, film w kinie „Jaworzyna” pt. „Kapitan Majtas”. „Wakacje z COOLturą” obfitowały w wycieczki górskie i krajoznawcze. Dzieci zwiedziły Skansen i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, miały okazję podziwiać Zamek w Niedzicy i płynąc statkiem po Zalewie Czorsztyńskim. Były to wyjątkowo twórcze i aktywne wakacje, pełne wrażeń i pozytywnych emocji.   

 

Tagi