Dofinansowania na odnawialne źródła energii

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców, chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Muszyna wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety pobrane ze strony internetowej lub w sekretariacie  Urzędu Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna należy składać w sekretariacie do dnia 31 sierpnia.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie opisanymi w prezentacji dostępnej na niniejszej stronie.

Pobierz ankietę >>

Pobierz prezentację >>

 

Tagi