Zmiana sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Z dniem 1 lipca 2017 r. w całej Polsce weszły w życie przepisy prawa ujednolicające zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej daty należy segregować odpady według następujących frakcji:

pojemniki żółte – metale i tworzywa sztuczne
pojemniki niebieskie – papier
pojemniki zielone – szkło
pojemniki brązowe – odpady ulegające biodegradacji

Dlaczego segregacja odpadów jest taka ważna? Każdy z nas rocznie generuje ok. 280 kg śmieci rocznie z czego, aż 44% trafia na wysypisko śmieci, a tylko 26% do recyclingu. Dzięki  segregowaniu odpadów i recyklingu można wiele zyskać i zaoszczędzić. Przykładowo szkło można wielokrotnie przetwarzać, a z 35 butelek plastikowych typu PET można wytworzyć nowy polar. Wystarczy 59 kg makulatury, aby uratować przed ścięciem jedno drzewo. Energia odzyskana w profesjonalnej spalarni z jednej plastikowej torby pozwala oświetlić pokój żarówką przez 10 min. Jednak najważniejszym aspektem jest unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych, które ratuje Ciebie i środowisko.

 

Tagi